AMAC: Associació Municipal d'Agermanament de Carcaixent

Membre de la xarxa: 7towns4europe.eu